no slide

PROTOTYPER

Prototyper og spesialprodukter

I samarbeid med kundens produktutvikler bygger vi prototyper og 0-serier, og vi påtar oss også produksjon av spesialprodukter og komponenter som enkeltoppdrag.

Det meste av produksjonen er likevel i serier. De kan være både store og små, men en typisk seriestørrelse for oss ligger i området 50-1000 stk.

 

Produksjonsunderlag

Vi produserer ut fra skisser levert av kunder, og er behjelpelig med å utarbeide produksjonstegninger.

Verktøyene vi benytter er Autocad og Inventor.