no slide

Konstruksjon

Våre konstruktører har erfaring fra produksjon – de vet hvilke løsningsvalg som gir bedre kvalitet, og hvilke som gir mer kostnadseffektiv produksjon.

De jobber i dag med 2D og 3D modeller i programmet Inventor – et program med et eksport/import grensesnitt til de fleste andre CAD programmer.

Produktutvikling i 3D gir våre kunder et visuelt godt inntrykk av produktet før man begynner prototyping – og våre kunder uttrykker stor nytte av bruken av vår kompetanse.

Våre ressurser kan også bistå med ren teknisk tegning – lage 2D og 3D modeller med utgangspunkt i for eksempel håndtegnede skisser.

konst inn

 

Øvrig bearbeiding

Vi har en god bredde i vår maskinpark, og kompetansemessig dybde, ift tynnplatebearbeiding.

Av øvrig utstyr/prosesser nevnes :

• Klinkemaskiner

• Sager (både for aluminium og stålkvaliteter)

• Avgradingsutstyr – herunder en grindingmaskin som kan avgrade/slipe struktur i plateemner på inntil 900 mm bredde

• Bor og gjengeutstyr  osv

• Maskinering – mange gode samarbeidspartnere ift maskinering – forespør oss gjerne på den slags type arbeid også

 

Lakkering

Vi har et komplett anlegg for våt- og pulverlakkering – tradisjonell industrilakkering.

Etter avfetting henges produktene på en bane som går via lakkabin og gjennom herdeovn før produktene taes av ferdig lakkert.

Størrelse på herdeovn gir noen begrensninger på produktet størrelse – inntil 2500 mm lengde, 550 mm bredde og 800 mm høyde.

Øvrig overflatebehandling – veletablerte samarbeidspartnere som vi benytter ifm galvanisering, silketrykk, kromatisering, lakkering med strenge  forbehandlingskrav etc.

lakk inn

 

Montering

Våre dyktige medarbeidere i montasjeavdelingen premonterer/sammenstiller produkter iht underlag og avtale med våre kunder – dette ofte til kostnader lavere enn kundens interne kostnader. Store og egnede lokaler for montering.

Sammenstilling har ofte en positiv effekt ift våre kunders internlogistikk – og ikke minst ift fraktkostnader.

Vi kan også pakke produktene ferdig – klar for forsendelse til sluttkunde.

 

mont inn

 

Flere artikler …